Mình có đưa ra một luồng kích não (brainstorming) để tìm kiếm “1001 cách triệt tiêu hiệu quả của việc học”. Mặc dù chưa được 1001 item theo dự kiến, nhưng “ra lò” được vài ý kiến hay:

Mr.  Dũng ND cho rằng nguyên do là ở người học không trả lời được các câu hỏi cơ bản Why\How\What\When\Where\Who. Dường như phủ kín các trường hợp 🙂

– Why: không có động lực và mục tiêu (không biết bản thân cần và muốn gì)

– How: không có phương pháp hoặc pp không phù hợp (làm gì cũng cần có pp, từ làm việc trí óc như nghiên cưứ khoahọc đến làm việc chân tay như làm tình thì cũng đều cần có pp hiệu quả 🙂
– What: học không đúng cái cần học, không biết học cái gì
– When: học không đúng lúc/thời điểm
– Where: học không đúng nơi/chỗ, môi trường học không tốt.
– Who: cuối cùng thì vđề nằm ở con người; người học không tập trung, người học không đủ khả năng; người dạy không đủ khả năng.

Một số ý kiến khác, tuy rời rạc nhưng cũng đúng:

  • Năng lực chỉ có thế nên không thể hiệu quả được (tức là học không phù hợp trình độ, chọn sai What, nên không thể hiệu quả được?)
  • Lười (nguyên nhân muôn thuở, của tất cả các loại hoạt động, không chỉ học)
  • Thầy dạy lởm (cái này nằm ở chữ Who của Dũng ND)
  • Học cái người ta không cần (sai cái What)
  • Không có mục tiêu! (Không có Why và What)
  • Không tập trung (???)
  • Không  trải nghiệm thực tế (tức học không đi đôi với hành)
  • Không cải tiến cách học (học một nhưng không biết mười, nên cứ cần cù bù thông minh)
  • Không biết cách tạo môi trường học (sai Where)
  • Thầy cóc truyền được hứng thú cho trò (đã đành, vậy làm sao để tự có hứng thú?)

Còn tiếp …

Written by Tấn Dương