Tôi đã gom lại một số principles và best practices đã được đề cập rải rác trong blog này vào một tài liệu Google Presentation cho dễ đọc, dễ tham khảo và tra cứu. Dành cho các nhà giáo luôn trăn trở và tìm kiếm phương cách để cải thiện chất lượng dạy và học. Cảm ơn chị Giang HH đã bỏ công tút lại cái slide, nom dễ đọc hơn hẳn 🙂

[googleapps domain=”docs” dir=”presentation/embed” query=”id=1jVMt0yrbh28XH_KzWBEhPlURzSWV8sbVgoLAiay3tE4&start=false&loop=false&delayms=3000″ width=”960″ height=”749″ /]

Written by Tấn Dương