Dưới đây là chiến lược được các nhà giáo ưu tú sử dụng để thúc đẩy sinh viên học tập, kết quả được đúc kết từ các công trình nghiên cứu thực nghiệm (sách bảo thế :-)):
 • Làm gương để sinh viên hứng thú. 

Hãy giảng bài với đầy năng lượng và hứng thú. Như là sự thể hiện của động lực nội tại, đam mê của bạn sẽ động viên sinh viên học tập. Hãy biến khóa học trở thành của riêng bạn, và từng trang tài liệu là của bạn, chứ không phải ai đưa cho bạn.

 • Hiểu sinh viên của bạn

Bạn có thể tùy chỉnh bài giảng nếu bạn nắm rõ về nền tảng, các mối quan tâm cá nhân. Khi đó từng sinh viên sẽ gắn bó hơn với bạn. Hãy tỏ ra bạn thực sự quan tấm đến việc học của sinh viên, và trung thực với khả năng thực tế của họ.

 • Lấy nhiều ví dụ  

Rất nhiều sinh viên muốn nhìn thấy một khái niệm hay kĩ thuật hữu ích như thế nào trước khi muốn học nó. Vì thế hãy chỉ ra khóa học của bạn sẽ mang lại điều gì cho tương lai của sinh viên.

 • Sử dụng các hoạt động giảng dạy tích cực

Các hoạt động này sẽ trực tiếp thu hút sinh viên vào các tài liệu học tập cũng như trao cho họ cơ hội để lĩnh hội kiến thức.

  • Dạy học bằng khám phá. Sinh viên sẽ thỏa mãn thông qua việc tự giải quyết vấn đề cũng như khám khá ra các nguyên ở phía sau đó.
  • Các hoạt động học tập cộng tác sẽ rất hiệu quả do chúng tạo ra các sức ép xã hội tích cực.
 • Thiết lập các mục tiêu thực tế và giúp sinh viên đạt được bằng việc khuyến khích chính sinh viên thiết lập các mục tiêu chấp nhận được. Thiết kế các bài tập lớn đủ để thử thách kinh nghiệm và thái độ của lớp học.
 • Quan tâm đúng mức tới tầm quan trọng của kiểm tra và chấm điểm. Các bài test nên là công cụ chỉ ra mức độ thành công hơn là chỉ ra các thứ mà họ không đạt được. Hãy tạo cơ hội để mọi người có thể đạt được điểm cao.
 • Hãy thoải mái với các lời phàn nàn, nhưng phản biện với tinh thần xây dựng.  Các phản hồi tiêu cực nên dùng cho bản thân công việc, chứ không dùng để chỉ trích cá nhân. Cố gắng cung cấp các phản hồi vô tư, không phán xét về các công việc của sinh viên, nhấn mạnh cơ hội cải tiến, tìm hướng đi tốt hơn, và tránh phân loại sinh viên thành các nhóm cô lập (giỏi-dốt).
 • Trao cơ hội kiểm soát tiến trình giáo dục tố đa cho sinh viên 

Hãy để sinh viên lựa chọn bài báo và dự án mà họ ưa thích. Đánh giá theo nhiều cách khác nhau (trắc nghiệm, bài báo, dự án, thuyết trình v.v.) để trao cho họ quyền kiểm soát cách họ muốn thể hiện sự tiến bộ trong học tập. Hãy đưa ra các cơ hội lựa chọn cách thức các bài tập này được chấm như thế nào.

Nguồn:

 • Ken Bain, What the Best College Teachers Do, Harvard University Press, 2004, tr. 32-42.
 • Linda Nilson, Teaching At Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors, 2nd edition, Anker Publishing, 2003, tr. 41-44.
 • Matt DeLong and Dale Winter, Learning to Teaching and Teaching to Learn Mathematics: Resources for Professional Development, Mathematical Association of America, 2002, tr. 159-168.
Written by Tấn Dương